Top Ad unit 728 × 90

ข่าวเกษตร :

random

วิธีปลูกต้นหม่อนกินผลสด


วิธีปลูกต้นหม่อนกินผลสด

วิธีปลูกต้นหม่อนกินผลสด

        ระยะปลูก อาจปลูกเป็นแถว แต่ละต้นห่างกัน 4 เมตร เพื่อเผื่อรัศมีทรงพุ่มไว้อย่างน้อย 2.00 เมตร หรือจะปลูกในแปลงพื้นที่สี่เหลี่ยมด้วยระยะปลูก 4.00 x 4.00 เมตรก็ได้
การเตรียมหลุมปลูก
        ขุดหลุมลึก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 10 กิโลกรัมต่อหลุม ใส่ปูนโดโลไมท์หรือปูนขาว ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อหลุม และปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 250 กรัมต่อหลุม หรือจะให้แม่นยำต้องใส่ตามค่าการวิเคราะห์ดิน คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วกลบหลุมด้วยหน้าดินให้พูนเล็กน้อย


วิธีการปลูก
        ขุดดินบนหลุมที่เตรียมไว้ให้ลึกพอประมาณ แล้วนำต้นหม่อนที่เตรียมไว้ด้วยวิธีการต่างๆลงปลูกกลบดินให้แน่น
การบังคับทรงต้น
        ต้นหม่อนที่ปลูกจากกิ่งชำชนิดล้างราก หรือชนิดชำถุง หรือปลูกด้วยท่อนพันธุ์จากกิ่งพันธุ์โดยตรง เมื่อต้นหม่อนเจริญเติบโตได้ประมาณ 6-12 เดือน จะต้องบังคับทรงพุ่มโดยตัดแต่งกิ่งให้เหลือเพียงกิ่งเดียวไว้เป็นต้นตอ มีความสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร จากพื้นดิน ปล่อยให้หม่อนแตกกิ่งใหม่หลายๆกิ่ง เก็บกิ่งที่สมบูรณ์ไว้ กิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้ตัดทิ้งเพื่อให้ด้านล่างโปร่ง ง่ายต่อการปฏิบัติดูแลรักษาด้านเขตกรรมต่างๆ เช่น การกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย การพรวนดิน การตัดแต่งกิ่งแขนงและการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น อนึ่งสำหรับหม่อนที่ปลูกในปีแรกๆ ลำต้นและระบบรากยังเจริญเติบโตไม่มาก อาจจะหักล้มได้ง่าย ดังนั้นจะต้องทำการยึดลำต้นไว้ด้วยไม้ หรือไม้ไผ่ให้แน่นหนา
การใส่ปุ๋ย
         ในปีที่ 2 ให้ใส่ปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ตามการวิเคราะห์ความต้องการปูนขาวของดินเพิ่ม ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 250 กรัมต่อต้น
การให้น้ำ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้น้ำหม่อนในระยะที่หม่อนติดผลแล้ว (โดยปกติจะมีฝนหลงฤดูหรือฝนชะช่อมะม่วงผ่านเข้ามา จะทำให้ต้นหม่อนแตกตาติดดอก ถ้าไม่มีฝนหลงฤดู หลังโน้มกิ่ง รูดใบ ต้องให้น้ำกระตุ้นการแตกตาแทนน้ำฝน) หากขาดน้ำจะทำให้ผลหม่อนฝ่อก่อนที่จะสุก หรือทำให้ผลหม่อนมีขนาดเล็ก
การตัดแต่งกิ่งและการดูแลรักษาทรงพุ่ม ตัดเฉพาะกิ่งแขนงที่ไม่สมบูรณ์และเป็นโรคทิ้ง เพื่อลดการสะสมโรคและแมลการบังคับให้หม่อนติดผลนอกฤดูกาล ใช้วิธีการบังคับต้นหม่อน เพื่อให้ได้ผลผลิตผลหม่อนในระยะเวลาที่ต้องการ มีวิธีการดังนี้


      1) ทำการโน้มกิ่งหม่อนที่ปลูกแบบทรงพุ่ม โดยการโน้มกิ่งให้ปลายยอดขนานกับพื้น หรือโน้มลงพื้นดิน รูดใบหม่อนออกให้หมด พร้อมทั้งตัดยอดส่วนที่เป็นกิ่งสีเขียวออกยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้เชือกผูกโยงติดไว้กับหลักไม้ไผ่ ซึ่งปักไว้บนพื้นดินสำหรับยึดเชือกไว้
      2) หลังการโน้มกิ่ง 8-12 วัน ดอกหม่อนจะแตกออกพร้อมใบ จากนั้นจะมีการพัฒนาการของ ผลหม่อน โดยผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาว สีชมพู สีแดง และสีม่วงดำ ตามลำดับ โดยใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน ผลจะเริ่มแก่และสุก สามารถเก็บไปรับประทานสดหรือนำไปแปรรูปได้ มีระยะเวลาในการเก็บผลประมาณ 30 วันต่อต้น เพราะผลหม่อนจะทยอยสุก เนื่องจากออกดอกไม่พร้อมกัน
     เมื่อต้นหม่อนมีอายุตั้งแต่ 2 ปี เป็นต้นไปจะให้ผลผลิตผลหม่อนประมาณ 1.5-35 กิโลกรัม(ประมาณ 750-1,850 ผลต่อครั้งต่อต้น) เพียงพอต่อการบริโภคผลสดทั้งครอบครัวทุกวัน ตลอดปี ซึ่งร่างกายต้องการวันละ 10-30 ผลเท่านั้น อีกทั้งยังมีผลหม่อนสดไว้แปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้อีกหลายชนิด เช่น น้ำหม่อน แยมหม่อน เชอเบทหม่อน ฯลฯ
เทคนิคการตัดแต่งกิ่งเพิ่มผลผลิตในหม่อนพันธฺุ์แม่ลูกดก
     1. เริ่มจากการปลูกต้นหม่อนพันธุ์แม่ลูกดกเป็นแถวเรียงกัน
     2. เมื่อต้นหม่อนมีอายุได้ 2 ปี ก็จะเริ่มให้ผลผลิต ให้ทำการลิดใบทิ้งด้วยกรรไกรตัดกิ่ง
     3. หลังจากนั้นจึงทำโค้ง คือ นำต้นหม่อนต้นที่ 1 และต้นที่ 2 มาทำโค้งโดยการเกี่ยวต้นหม่อนทั้ง 2 ต้นเข้าด้วยกัน
     4. ทำการให้น้ำวันละครั้งเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นหม่อน จากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ต้นหม่อนที่ทำการลิดใบออกจะเริ่มแตกใบอ่อน และอีก 2 สัปดาห์ต้นหม่อนก็จะเริ่มให้ผลผลิต และให้ผลผลิตที่มากกว่าการที่ไม่ลิดใบและไม่ทำโค้งต้นหม่อน เพราะการจัดการด้วยวิธีนี้จะช่วยให้ต้นหม่อนได้รับแสงได้เต็มที่ จึงทำให้ต้นหม่อนให้ผลผลิตได้มากกว่าเดิม และได้ขนาดของผลลูกหม่อนใหญ่กว่าเดิมอีกด้วย
      "ใน 1 ปีจะบังคับให้มัลเบอร์รี่ติดผล 3 รอบ เริ่มจากการใส่ปุ๋ยคอกให้รอบต้นรดน้ำให้ชุ่ม รอให้ต้นแตกใบอ่อนจนมีสีเขียวเข้ม แล้วตัดแต่งกิ่งให้เสมอกันสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร จากนั้นต้นหม่อนจะติดผล ประมาณ 45 วันสามารถเก็บผลขายได้ ปกติจะติดผล 2 เดือน เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะพักต้น จากนั้นจะเริ่มบังคับให้ออกลูกเป็นรอบที่ 2
ที่มา : ศูนย์รวม ความรู้การเกษตร

วิธีปลูกต้นหม่อนกินผลสด Reviewed by หนุ่มอุบล ฅนอีสาน on 17:16 Rating: 5

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

การปลูกผักสวนครัว @2560. ขับเคลื่อนโดย Blogger.